Verkeersregels in Duitsland

Veel van de verkeersregels in Duitsland zijn gelijk aan die in Nederland. Toch zijn er een aantal verschillen die handig zijn om te weten. Met deze pagina proberen wij een aantal van die verschillen duidelijk te maken.

Snelheid

274 Veel mensen zullen weten dat op de Duitse Autobahn vaak geen maximum snelheid geldt. Mocht er om een bepaalde reden wel een beperking gelden, dan is dat over het algemeen duidelijk aangegeven met bord 274.
Ondanks het ontbreken van een maximum snelheid, geldt er wel een adviessnelheid van 130 kilometer per uur. U hoeft zich daar dus niet aan te houden. Het komt echter voor dat uw autoverzekering een maximale toelaatbare snelheid stelt. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis of uw verzekeringsadviseur.

Binnen de bebouwde kom geldt, net als in Nederland, een maximum snelheid van 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. Het begin van de bebouwde kom herkent u aan een geel bord met daarin een plaatsnaam. Einde bebouwde kom wordt aangegeven met hetzelfde bord, maar met een rode diagonale streep door de plaatsnaam. Buiten de bebouwde kom geldt, anders dan in Nederland, een maximum snelheid van 100 kilometer per uur  

275 Bord 275 geeft een minimum snelheid aan. Na dit bord moet u dus harder dan 30 kilometer per uur rijden. Bestuurt u een voertuig dat niet harder kan dan 30, dan geldt een verbod om deze weg in te gaan. Een vierkant blauw bord met witte letters geeft aan advies snelheid aan.

Voertuigen met aanhanger mogen buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen maximaal 80 kilometer per uur. Een uitzondering daarop geldt voor combinaties die door de TÜF goedgekeurd zijn voor een snelheid van 100 kilometer per uur.

Voorrang

De voorrangsregels zijn in Duitsland vrijwel gelijk als in Nederland. Indien u weg nadert waar u voorrang moet verlenen ontbreken echter de ons bekende haaientanden. In plaats daarvan wordt een dergelijke kruising dikwijls aangegeven met dikke onderbroken strepen.

Stoppen en parkeren

links links rechts rechts

In Duitsland geldt dat als u uw voortuig verlaat, of langer dan 3 minuten stil staat,, u parkeert. Net als in Nederland is zowel stoppen als parkeren niet overal toegestaan. Net als in Nederland wordt een parkeerverbod aangegeven met bovenstaande borden aan de kant van de weg waar het parkeerverbod van kracht is. Soms zijn deze borden voorzien van peilen. Wijst deze pijl naar de rijbaan, dan geldt het parkeerverbod voor die weg tot u eenzelfde bord tegenkomt met een pijl die van de rijbaan af wijst. Een bord met twee pijlen, zowel naar links als naar rechts, betekend een herhaling van het parkeer of stopverbod.

Zigzaglijnen op de weg duiden een stopverbod aan.

Punten

Ook als u als Nederlander met een Nederlands kenteken en rijbewijs in Duitsland rijdt kunt u, naast een andere sanctie, voor overtredingen een of meerdere punten krijgen. Bij 18 punten volgt een ontzegging uit de rijbevoegdheid, u rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard en u mag geen voertuig meer besturen. Bij zware verkeersovertredingen, zoals een forse overtreding van de maximum snelheid of bumperkleven, kan de Duitse politie uw rijbewijs meteen invorderen. Vooral bij snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom en dan met name in 30 kilometerzones kan de Duitse politie streng optreden.

Overige afwijkende regels

In Duitsland moet uw voortuig voorzien zijn van:
- een jerrycan met een aantal liters brandstof. Het stilstaan op de vluchtstrook ivm brandstofgebrek is in Duitsland niet toegestaan
- een goedgekeurde EHBO set
- een geel of oranje verkeershesje
- een gevarendriehoek
 
's winters moet uw voortuig winterklaar zijn. Dat wil vooral zeggen dat uw voortuig voorzien is van goedgekeurde winterbanden en dat er voldoende vloeistof voor de ruitensproeiers aanwezig is.
 
In Duitsland geld, net als in Nederland, een maximum alcohol promillage van 0,5‰ behalve voor mensen onder de 25. Voor hen geldt een maximum promillage van 0,1‰
 
Slapen in een op de openbare weg geparkeerd voertuig is niet toegestaan

Zoals aangegeven is dit slechts een selectie van de belangrijkste verschillen in verkeersregels. Wij kunnen in een beknopt overzicht natuurlijk niet volledig zijn. De Duitse verkeerswet vindt u in elk geval hier (in het Duits)